الثلاثاء - الموافق 09 مارس 2021م

مجزرة عام1988

ايران .. قلق رئيسي من تداعيات مهزلة الانتخابات… ايران .. نگرانی رئیسی از پیامدهای بعد از نمایش انتخابات

ايران .. قلق رئيسي من تداعيات  مهزلة الانتخابات الصورة :- الملا رئيسي ومجزرة عام1988 (more…)