الأربعاء - الموافق 28 يوليو 2021م

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

ایران: مجبور كردن زندانيان به شركت در انتخابات قلابي

در ادامه اقدامهای زنجیره یی رژیم برای تقلب و رأی سازی، جانیان اداره کننده زندانها، زندانیان را برای شرکت در این انتخابات قلابی تحت فشار قرار می دهند. (more…)

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك